Showing posts with label Tin tức Iphone 5s. Show all posts
Showing posts with label Tin tức Iphone 5s. Show all posts

Friday, May 3, 2013

iPhone 5S không ra mắt, Lợi nhuận quý III của Apple sẽ tiếp tục giảm


Tiếp theo chuỗi tin tức Lợi nhuận giảm của Apple, các nhà nhận định tiếp tục cho biết, nếu iPhone 5S không ra mắt kịp trong đầu quý III thì Lợi nhuận của hang Qủa táo này sẽ tiếp tục đà giảm xuống.

iPhone 5S không ra mắt, Lợi nhuận quý III của Apple sẽ tiếp tục giảm
Thị phần iPhone trong khoảng thời gian gần đây. 

Wednesday, April 24, 2013

iPhone 5S gặp khó với Cảm biến Dấu vân tay


Theo nhận định của các chuyên gia thì iPhone 5S gặp khó với Cảm biến Dấu vân tay vì vậy có thể dẫn tới Hệ quả là iPhone 5S sẽ ra mắt chậm hơn so với dự kiến

iPhone 5S gặp khó với Cảm biến Dấu vân tay

Tuesday, April 23, 2013

iPhone 5S sẽ ra mắt trễ vì Lợi nhuận của Apple giảm


Theo các chuyên gia Phân tích thì iPhone 5S sẽ ra mắt thị trường trễ hơn dự tính do Lợi nhuận của Apple trong Qúy I/2013 có thể đã giảm đến 18%

iPhone 5S sẽ ra mắt trễ vì Lợi nhuận của Apple giảm

Monday, January 14, 2013

iPhone 5S sẽ có mặt như Dự định - Tháng 6/2013


Dễ dàng đoán được, tiếp bước iPhone 5 sẽ là iPhone 5S. Dự kiến lần ra mắt sẽ gây sốt thế giới sắp tới sẽ vào Tháng 6/2013, iPhone 5S sẽ được trinh làng.

iPhone 5S sẽ ra mắt như Dự định - Tháng 6/2013